Είμαστε

μια ομάδα επιστημόνων, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, έτοιμοι να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε στους τομείς της γεωλογίας, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας.

Contact

For any inquiries please email

info@novagiotech.com